Ieder kind heeft recht op een normaal dagelijks bestaan met een aangename, leerzame daginvulling. Met voldoende tijd om zich op een bijzonder gewone wijze in eigen tempo te kunnen ontwikkelen. In een omgeving waarin het zich prettig en vertrouwd voelt, ook al zijn er specifieke zorgbehoeften op lichamelijk of mentaal gebied. Met professionele begeleiding, persoonlijke aandacht en regelmaat biedt Rensis een vertrouwde en huiselijke omgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Omdat de oorzaak van opvallend of storend gedrag bij kinderen vaak ligt aan de wijze waarop omgevingsprikkels worden verwerkt, richten wij ons volledig op alle facetten van deze Sensorische Informatieverwerking (SI). Hoe beter de mensen in de directe omgeving van een kind weten dat het voor de ene prikkel overgevoelig is en voor een andere minder gevoelig, hoe beter de begeleiding kan worden afgestemd  op het opvallend gedrag. Dit geldt in nog sterkere mate voor kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme, AD(H)D of (aanverwante) psychiatrische problematiek. Zij kunnen vaak moeilijk hun behoeften verwoorden of aangeven van welke prikkels zij last hebben. Adequaat reageren op en vervolgens goed omgaan met kinderen die er niet in slagen de vele prikkels die op een dag op hen afkomen te verwerken, betekent een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze kinderen. Met deze benadering mogen we spreken van een uniek zorgaanbod in onze regio waar we ontzettend trots op zijn. Wij heten u en uw kind van harte welkom bij Rensis, waar iedereen bijzonder gewoon is!

Wilt u meer informatie ontvangen over Rensis Zorg? Neem dan contact met ons op!Contact opnemen
Hier leest u verhalen van de ouders. Lees verder
Omdat Rensis veel waarde hecht aan de wensen van onze jonge gasten, hebben wij de Wensboom geïntroduceerd. Hierin kunnen zowel individuele als groepswensen van uiteenlopende aard worden opgehangen. Lees verder
Kinderen die tijdelijk bij Rensis verblijven, krijgen sowieso goede en professionele zorg. Om de kinderen regelmatig ook iets extra’s te kunnen bieden, hebben wij de club Vrienden van Rensis opgericht. Lees verder