Aansluiten bij de specifieke zorgvraag van het kind is altijd ons uitgangspunt. Daarom bieden wij zorg op maat. Die zorg kan heel verschillend zijn, zoals zorg aan huis, logeren, dagbesteding, buitenschoolse opvang, oudercoaching, deeltijd wonen, individuele begeleiding, ambulante begeleiding of vrijetijdbesteding. Belangrijk is dat uw kind het eigen leven kan leiden dat hem of haar voldoening geeft, maar ook dat er een goede balans is tussen de zorgvraag van het kind en de gezinssituatie.

In een kennismakingsgesprek leggen wij u graag uit waar Rensis voor staat en welke zorg wij bieden. Vervolgens brengen we samen uw zorgvraag in kaart en bespreken we hoe en binnen welke termijn we uw vraag passend kunnen invullen. Soms komt het voor dat Rensis uw zorgvraag niet direct kan vertalen naar een concreet aanbod. In dat geval komt uw kind op onze wachtlijst, maar Rensis laat u natuurlijk niet in de kou staan! Om de wachtperiode te overbruggen, kunnen we afspraken maken voor ondersteuning bij u thuis.