De zorg voor een kind met een beperking is niet altijd even makkelijk. Dat geldt voor zowel ouders als broertjes en zusjes. Daarom kan extra ondersteuning en begeleiding in de thuiszorg soms heel welkom zijn om gezinsleden te kunnen ontlasten. Ook hiervoor kunt u bij Rensis terecht. Van alles is mogelijk op het gebied van ondersteuning bij de praktische verzorging van uw kind. Tijdens het werken aan ontwikkelingsgerichte doelen, is het uitgangspunt om samen met ouders een zorgvraag te kunnen beantwoorden. Hierbij kan gedacht worden aan sociaal-emotionele ondersteuning en het aanleren van nieuwe en/of onderhouden van (praktische) vaardigheden.
Ambulante begeleiding kan gecombineerd worden met andere hulpverleningsvormen binnen Rensis en het grote voordeel is dan dat de ambulante begeleider ook werkzaam is binnen ons groepsgebeuren en uw kind door en door kent. Voor u en uw kind geeft dat een veilig en vertrouwd gevoel.