Rensis biedt op werkdagen een breed aanbod van dagbesteding voor kinderen en jongeren. Uitganspunt is dat de activiteiten optimaal aansluiten bij de mogelijkheden, talenten en interesses van het kind. Spelen en leren in de gezellige huiskamer of eigen speeltuin, even ontspannen in de geborgenheid van een snoezelruimte, meehelpen met het verzorgen van de dieren in de eigen miniboerderij;… het is zomaar een greep uit de brede dagbesteding die Rensis biedt.

Piramide methodiek

Rensis werkt vanuit de uitgangspunten van Piramide, een methodiek van Cito. Hierbij worden kinderen breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door een combinatie van spelen, werken en leren. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen zij in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide is een totaalprogramma, waarbij er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen om samen te spelen en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden worden ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd.
Ieder kind volgt een individueel dagprogramma met activiteiten die gericht zijn op ontwikkelen, bewegen en beleven. Daarnaast wordt er (desgewenst) gekeken naar individuele ontwikkelingsgerichte doelen, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Dankzij ons totaalpakket hoeft u als ouder niet alle zorg apart bij elkaar te zoeken; Rensis begeleidt u bij de afstemming van het persoonlijk zorgplan en verwijst u direct door naar zorgspecialisten die ingezet kunnen worden binnen de dagopvang van Rensis. Omdat Rensis met diverse ketenpartners uit de zorg samenwerkt, bestaat de mogelijkheid om therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of beoordeling door een gedragskundige bij Rensis te laten plaatsvinden.