Deeltijd wonen moet worden gezien als een aanvulling op de thuis
situatie.
Kinderen wonen deels thuis en deels bij Rensis. Hierbij is 24-uurs toezicht aanwezig en wordt begeleiding en verzorging op maat geboden.