Rensis biedt de mogelijkheid tot individuele begeleiding voor uw kind.
Hierin zijn de mogelijkheden talrijk, waarbij er specifiek gekeken wordt naar de mogelijkheden van het kind. Zo kan begeleiding extra ondersteuning bieden bij de praktische verzorging van uw kind en één op één activiteiten ondernemen. Per kind wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat om met individuele begeleiding in of naast een groep te spelen of dat minder prikkels gewenst zijn. Er wordt een leuk, divers en creatief programma geboden, wat aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van het kind met daarbij kijkend naar individuele ontwikkelingsgerichte doelen.