Missie & visie

Bij Rensis gaat het om de menselijke maat. Als kleinschalige zorgaanbieder in de gehandicaptensector binnen de kern van Bergeijk, hanteren wij geen ondoordringbare bestuurslagen maar een eenvoudige communicatie- en beleidsstructuur. Door onze open en kleinschalige organisatie houden we de lijnen kort.

Missie
Rensis is een betrouwbare partner in de zorg. Wij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren met een bijzondere hulpvraag vanwege een matige tot ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking. Deze kinderen zijn bij Rensis bijzonder gewoon. Het is namelijk onze missie om hen net als ieder ander een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, verweven met de specifieke behoeften van ieder individu.

Visie
Ook kinderen en jongeren met een beperking hebben recht op een volwaardige plaats in de maatschappij. Onze visie is daar in al haar facetten op gericht, want alles draait bij ons om de kinderen. We willen hen een passend aanbod bieden, dichtbij en toegankelijk. Met als doel zo lang mogelijk op een prettige wijze thuis te kunnen wonen met de nodige ondersteuning vanuit Rensis als onderdeel van de zorgketen.