Omdat Rensis veel waarde hecht aan de betrokkenheid en inbreng van ouders/verzorgers, hebben wij de Ouderraad opgericht. Deze bestaat uit zeven personen. De Ouderraad komt viermaal per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zorg van Rensis. Een lid van de Ouderraad is tevens aanspreekpunt voor andere ouders die punten hebben om in te brengen. Dit is Noor Verhoeven en is via mail te bereiken; ouderraad@rensiszorg.nl.

Heeft u zelf punten om in te brengen? Maak deze dan tijdig kenbaar.

De Ouderraad bestaat uit:

  • Gerdie Rooijackers (moeder Ties)
  • Noor Verhoeven (moeder Floor)
  • Danielle Soontiens (moeder Puk)
  • Bart Reuter (Vader Teun)