De Raad van Toezicht van Rensis bestaat uit drie onafhankelijke leden die geen belangen hebben bij Rensis als organisatie. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd, in overeenstemming met de Zorgbrede Governancec Code (ZGC) in de Zorg. De Raad van Toezicht overlegt viermaal per jaar met de Raad van Bestuur. Eens per jaar heeft de Raad van Toezicht overleg met de Ouderraad en de medewerkers van Rensis.

Wilma van der Rijt
Wilma van der RijtLid Raad van Toezicht
Frank van der Meijden
Frank van der MeijdenLid Raad van Toezicht
Leon van Aubel
Leon van AubelLid Raad van Toezicht