Uw kind is welkom2019-01-16T12:23:13+00:00

Uw kind is bijzonder welkom bij Rensis

Uw kind is welkom

Professionele begeleiding en persoonlijke aandacht in een vertrouwde en huiselijke omgeving is van groot belang voor kinderen. Uw kind is bijzonder welkom bij Rensis. Lees meer over onze visie op zorg en begeleiding.

Prikkels verwerken

Rensis biedt opvang en verblijf voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een bijzondere hulpvraag: dagbesteding, opvang, logeren en wonen. Uw zoon of dochter heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking.

Kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme, AD(H)D of psychiatrische problematiek kunnen vaak moeilijk aangeven van welke prikkels zij meer of minder last hebben. Bij Rensis staat uw kind centraal. Samen kijken we naar een de best passende omgeving voor uw kind. We zorgen ervoor dat uw zoon of dochter er beter in slaagt de vele prikkels van de dag te verwerken. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.

Intensiteit opvang en verblijf

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter Rensis als een herkenbare, veilige plek ervaart. Daarom kiezen wij bewust voor een minimale opvang van 4 dagen per maand in de vorm van logeren, dagopvang of buitenschoolse opvang.

Individueel dagprogramma

We zorgen ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden, talenten en interesses van uw kind. Naast cognitieve vaardigheden, wordt ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Kinderen die bij Rensis komen voor dagbesteding of deeltijd wonen krijgen een eigen dagprogramma met individuele doelen voor ontwikkeling. Zo krijgt uw zoon of dochter meer grip op de wereld. Rensis werkt samen met diverse zorgaanbieders en het is mogelijk om therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie bij Rensis te laten plaatsvinden.

Meer informatie? Neem contact op!