Aan de hand van de persoonlijke zorgbehoefte wordt er een zorgarrangement opgesteld. De zorg kan gefinancierd worden uit zowel PGB als Zorg in Natura.