Altijd op de hoogte van het welzijn van uw kind

Kindportaal & Kindplanner

Omdat we onze aandacht volledig willen richten op zorg en ondersteuning van uw kind, heeft Rensis een Kindportaal en de Kindplanner. Kindportaal is ons elektronisch cliënten dossier, Kindplanner is ons planning- en boekingssysteem.

Via beide portalen communiceert u gemakkelijk met ons, kunt u vragen stellen aan de persoonlijk begeleider van uw zoon of dochter, plant u opvang en verblijf bij Rensis en leest u welke activiteiten we samen met u kind hebben ondernomen. Beide online portalen zijn gekoppeld aan uw zoon of dochter en volledig afgeschermd.

“Of Floor iets wel of niet leuk vindt, zie ik aan haar gezichtsuitdrukking. Daarom is het fijn dat ik vaak een fotoverslag van Rensis krijg. Dat doet me goed.”

Maaike Verhagen, mama van Floor

Kindportaal

In het Kindportaal staan het medicijngebruik van uw zoon of dochter en de toestemmingsformulieren. Voor kinderen die gebruik maken van dagbesteding en deeltijd wonen schrijven we dagrapportages. Ook deze staan in dit portaal.

Kindplanner

In Kindplanner kunt u de aanvragen doen voor opvang en verblijf bij Rensis. Ook kunt u fotoverslagen, facturen en de planning inzien. Natuurlijk mag u altijd tussentijds vragen stellen aan de persoonlijk begeleider van uw kind.