Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan

Uw gegevens bij Rensis

Rensis gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Onze richtlijnen staan in het privacyreglement website en het privacyreglement opvang & verblijf. De verwerking van uw gegevens verloopt via de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Natuurlijk kunt u de gegevens die bij Rensis geregistreerd staan, inzien.

Privacyreglement website

Rensis werkt met een reglement voor gegevens die u via de website aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld voor de informatie die u invult op het contactformulier en de toestemming die u geeft voor cookies. Download het privacyreglement voor de website van Rensis.

Privacyreglement opvang & verblijf

Om u goed te helpen, legt Rensis verschillende gegevens over u en uw kind vast. Medewerkers van Rensis gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Daarom geven wij uw gegevens of die van uw kind nooit zonder uw toestemming aan anderen.

Gegevens die op u of uw kind betrekking hebben, kunnen we op uw verzoek verstrekken aan:

  • Zorgverleners betrokken bij de directe hulpverlening
  • Zorgverzekeraars
  • Betrokken ketenpartners

U ontvangt een uitgebreid privacyreglement als u klant wordt bij Rensis.