We willen dat uw kind zich thuis voelt bij Rensis

Een veilig gevoel

Goede zorg, dat doen we samen. We willen dat uw kind zich thuis voelt bij Rensis en geniet van de extra aandacht. Daarom kiezen we voor een daginvulling met alle tijd voor het eigen tempo van uw kind.

Contactmomenten

Het is belangrijk dat u uw kind met een goed gevoel naar Rensis brengt. Dat werkt alleen als er voldoende contactmomenten zijn. Afhankelijk van het type opvang of verblijf, kiezen we voor een korte persoonlijke overdracht, fotoverslagen of een tekstuele terugkoppeling van de dag. Zodat u kunt vertrouwen op de juiste zorg en begeleiding voor uw zoon of dochter.

Warme omgeving

Een prettige, vertrouwde en uitnodigende omgeving is van groot belang voor kinderen met een bijzondere hulpvraag. Zij vragen om een goede afstemming van begeleidingsstijl, omgeving en activiteiten. Het Rensis woonhuis biedt rust, ruimte en regelmaat. Er is een groene, veilige buitenruimte met speeltoestellen en een kleine boerderij. De locatie in Bergeijk is prachtig: middenin een woonwijk met op de achtergrond de bossen.

“Sem heeft klassiek autisme. Voor ons was vanaf dag 1 duidelijk dat we er het beste van gingen maken voor hem. We willen dat Sem na school vrij kan spelen en leren door leuke dingen te doen, zoals samen naar de Jumbo of een spelletje doen in het bos. Rensis voelt als thuiskomen voor Sem.”

Theo Voets, papa van Sem

Vertrouw op goede zorg en begeleiding

Bij Rensis werken mensen met een pedagogische, verpleegkundige of verzorgende achtergrond. Rensis is geen medisch dagverblijf. Dit betekent dat de regie voor medische beslissingen altijd bij de eigen ouders of verzorgers blijft. Het team wordt versterkt door een verpleegkundige achterwacht die helpt als het gaat over de gezondheid van uw kind.

Pedagogische visie

Wij streven er voortdurend naar om het welzijn van uw kind te ondersteunen. Daarbij houden we ook het welzijn van het omringende gezin in het oog. Vanuit een vraaggerichte werkwijze bieden we zorg en begeleiding op maat. Zo werken we samen aan een optimaal opvoedingsklimaat. Tijd, respect, aandacht en zorgvuldigheid zijn onze uitgangspunten.

Uw kind is welkom bij Rensis

Rensis biedt zorg en ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een bijzondere hulpvraag. Uw zoon of dochter heeft een matige tot ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking.

  • Kinderen/jongeren met een persoonsgebonden budget (PGB).
  • Kinderen/jongeren met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)
    in de vorm van een PGB.
  • Kinderen/jongeren waarvoor de zorg wordt betaald uit privé gelden.