Rensis gelooft in goede zorg en ondersteuning

Klachten

Rensis gelooft in goede zorg en ondersteuning. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze aanpak. Heeft u een klacht, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Het is fijn als we er samen over kunnen praten, het staat u uiteraard vrij om stappen over te slaan.

“We zochten naar iemand die hetzelfde denkt over opvoeden als wij, maar soms ook weerstand durft te bieden of kritische vragen stelt. Voor ons is het extra belangrijk dat er altijd ruimte is om met elkaar te praten.”

Theo Voets, papa van Sem

.

  1. Ervaring leert dat we door openheid en een goed gesprek vaak al tot de oplossing komen. We vragen daarom om uw klacht te bespreken met de betreffende medewerker.
  2. Lukt het niet om samen het probleem op te lossen, bespreek de klacht dan met onze Locatiemanager.
  3. Mocht dit niet het gewenst resultaat opleveren, dan kunt u contact opnemen met de directeur van Rensis, Chaya Cox, via mail: chaya.cox@rensiszorg.nl.

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) ingegaan. Doel van deze wet is een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening, openheid over klachten en incidenten en hiervan leren. Om zo samen de zorg te verbeteren.

MEE voert voor zorgaanbieders de taak van onafhankelijke klachtenfunctionaris uit. De klachtenfunctionaris is ter zake deskundig en lid van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg (VKIG).

De klachtenfunctionaris van MEE ondersteunt door te luisteren, informeren, adviseren en te bemiddelen. De klachtenfunctionaris luistert vanuit de onafhankelijke positie naar de onvrede/klacht van de melder en ondersteunt in het verwoorden van klachten. Indien nodig ondersteunt de klachtenfunctionaris bij het bespreekbaar maken van de klacht met bijvoorbeeld een medewerker, manager of directeur.

Monique Heldens is het aanspreekpunt voor Rensis.

Zij is te bereiken op 06-43366676 en via email mheldens@meezuidoostbrabant.nl