Klachten2019-01-25T15:11:05+00:00

Rensis gelooft in goede zorg en ondersteuning

Klachten

Rensis gelooft in goede zorg en ondersteuning. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze aanpak. Heeft u een klacht, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Het is fijn als we er samen over kunnen praten, het staat u uiteraard vrij om stappen over te slaan.

“We zochten naar iemand die hetzelfde denkt over opvoeden als wij, maar soms ook weerstand durft te bieden of kritische vragen stelt. Voor ons is het extra belangrijk dat er altijd ruimte is om met elkaar te praten.”

Theo Voets, papa van Sem

.

  1. Ervaring leert dat we door openheid en een goed gesprek vaak al tot de oplossing komen. We vragen daarom om uw klacht te bespreken met de betreffende medewerker.
  2. Lukt het niet om samen het probleem op te lossen, bespreek de klacht dan met onze Locatiemanager.
  3. Mocht dit niet het gewenst resultaat opleveren, dan kunt u contact opnemen met de directeur van Rensis, Chaya Cox, via mail: chaya.cox@rensiszorg.nl.
  4. De laatste stap is om uw klacht neer te leggen bij Quasir. Deze onafhankelijk, externe klachtencommissie gaat samen met u en met Rensis op zoek naar een oplossing. De klachtenbehandelaar is mevrouw Linda de Boon. Zij is bereikbaar via bemiddeling@quasir.nl of 06-48445538.