Rensis gelooft in goede zorg en ondersteuning

Uitsluitingscriteria Rensiszorg

Rensiszorg hanteert op grond van onderstaande de volgende uitsluitingscriteria:

  • Clienten met ernstige psychiatrische problematiek die opname in een ziekenhuis of kliniek verreist.
  • Clienten die psychotisch zijn.
  • Clienten die ernstige agressie vertonen waardoor zij snel geneigd zijn andere clienten te bedriegen of fysieke schade toe te brengen.
  • Clienten die een separeer ruimte nodig hebben om te kalmeren.
  • Clienten met zeer ernstige lichamelijke handicap waarbij Rensis de verpleegkundige zorg niet kan leveren.
  • Clienten met een verslavingsproblematiek drugs/alcohol.
  • Clienten die contact hebben met justitie en politie