Rensis biedt opvang en verblijf op maat

Voor verwijzers

Rensis biedt opvang en verblijf op maat voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een bijzondere hulpvraag. We willen positief bijdragen aan hun ontwikkeling en welzijn. Tijd, respect, aandacht en zorgvuldigheid zijn onze uitgangspunten. Want bij Rensis is iedereen bijzonder gewoon!

We bieden gespecialiseerde dagbesteding, opvang, logeren en wonen voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking. Dat doen we vanaf onze locatie in Bergeijk. Het Rensis huis is ingericht op rust, ruimte en regelmaat. Er is een groene, veilige buitenruimte met speeltoestellen en een kleine boerderij.

Rensis is opgericht in 2013. Onze medewerkers hebben allemaal een pedagogische, verpleegkundige of verzorgende achtergrond. Lees meer over kwaliteit.

Wilt u een patiënt of cliënt doorverwijzen naar Rensis?

Via het aanmeldformulier in ons beveiligd systeem Kindplanner kunt u uw patiënt direct doorverwijzen. We streven ernaar dat iedereen direct bij ons terecht kan voor opvang & verblijf.

“Job heeft cerebrale parese, hij is 15 jaar en volledig zorgafhankelijk. Twee weekenden per maand en soms in de vakantie logeert hij bij Rensis. Op die momenten kunnen wij volle aandacht geven aan ons andere kind en zelf onze rust pakken. Dat kan alleen als we weten dat het goed gaat met Job en hij het naar zijn zin heeft.”

Peter van Loon, papa van Job

Meer informatie over de Wlz?

Op deze website vindt u heldere antwoorden over de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?
  • Welke zorg- en hulpvormen worden vanuit de Wlz geregeld?
  • Hoe vraag ik zorg vanuit de Wlz aan?

“Omdat het voor de kinderen en jongeren bij Rensis soms lastig is om een passende sport te vinden, begeleidt ik een vaste groep kinderen het hele jaar door met een divers sportaanbod. Je ziet dat extra beweging ze goed doet. Er is altijd een begeleider vanuit Rensis bij. Zo zijn we met twee professionals, ieder vanuit onze eigen invalshoek, actief met de kinderen bezig.”

Anke Scheerens, kinderfysiotherapeute bij centrum voor fysiotherapie Franken

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op:

Rensiszorg
Bucht 21
5571 CT Bergeijk
T: 0497 844544
E: planning@rensiszorg.nl