Uw kind is bijzonder welkom bij Rensis

Uw kind is welkom

Professionele begeleiding en persoonlijke aandacht in een vertrouwde en huiselijke omgeving is van groot belang voor kinderen. Uw kind is bijzonder welkom bij Rensis. Lees meer over onze visie op zorg en begeleiding.

Prikkels verwerken

Rensis biedt opvang en verblijf voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een bijzondere hulpvraag: dagbesteding, opvang, logeren en wonen. Uw zoon of dochter heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking.

Kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme, AD(H)D of psychiatrische problematiek kunnen vaak moeilijk aangeven van welke prikkels zij meer of minder last hebben. Bij Rensis staat uw kind centraal. Samen kijken we naar een de best passende omgeving voor uw kind. We zorgen ervoor dat uw zoon of dochter er beter in slaagt de vele prikkels van de dag te verwerken. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.

“We zijn enorm op zoek geweest naar een goede plek voor Job. De dag dat we bij Rensis binnenstapten, wilde Job zijn jas uit en naar de andere kinderen toe. Het was meteen goed. Rensis voelt als thuis voor Job en ook voor ons.”

Peter van Loon, papa van Job

Intensiteit opvang en verblijf

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter Rensis als een herkenbare, veilige plek ervaart. Daarom kiezen wij bewust voor een minimale opvang van 4 dagen per maand in de vorm van logeren, dagopvang of buitenschoolse opvang.

Individueel dagprogramma

We zorgen ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden, talenten en interesses van uw kind. Naast cognitieve vaardigheden, wordt ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Kinderen die bij Rensis komen voor dagbesteding of deeltijd wonen krijgen een eigen dagprogramma met individuele doelen voor ontwikkeling. Zo krijgt uw zoon of dochter meer grip op de wereld. Rensis werkt samen met diverse zorgaanbieders en het is mogelijk om therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie bij Rensis te laten plaatsvinden.

locatie >> contactmomenten >> kindportaal >> inschrijven >>

“Omdat Floor elke week een aaneengesloten periode bij Rensis verblijft, komen wij als ouders toe aan andere dingen zoals werk en ontspanning. Zo kunnen we voor Floor én voor onze andere twee kinderen betere ouders zijn.”

Maaike Verhagen, mama van Floor